Ny side 3
 

English version

 


Medelmsliste
erer
om Assitej
 
    Medlemslista
    Bli medlem
    Styrelsen
   Årsredovisning 2014
 
 
 
Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige. ASSITEJs medlemmar utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar.

Genom ett nära samarbete med ASSITEJ center i de övriga nordiska länderna och Baltikum driver vi en rad samarbetsprojekt, utbyten av föreställningar, festivaler, workshops och seminarier. Vi har under sju år haft ett nära samarbete med ett dussintal länder i södra och östra Afrika där vi bl a med bidrag från SIDA arrangerat regionala möten och workshops tillsammans med de deltagande länderna.

Bibu.se – den nationella scenkonstbiennalen för barn och unga som äger rum vartannat år arrangeras genom ett fristående festivalbolag som gemensamt ägs av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum. Biennalen är den viktigaste nationella mötesplatsen för svensk scenkonst för barn och unga. Den fjärde biennalen ägde rum i maj 2012 med ett stort antal svenska och utländska föreställningar, seminarier och workshops. Över 1000 deltagare tog del av utbudet under fyra biennaldagar. Efter att sedan 2006 ägt rum i Lund flyttar nästa biennal till Helsingborg i samarbete med Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs kommun. Bibu.se 2014 arrangeras den 14-17. Mer information: www.bibu.se

Svenska ASSITEJ arbetar för att sprida kunskap om svensk barn- och ungdomsteater, samt genom att arrangera utbyten, gästspel och förmedla kontakter. Som medlem får du tillgång till ett globalt nätverk med information om festivaler, kurser och seminarier från hela världen. Du kan också få direkt kontakt genom varje lands ASSITEJ center om du önskar information eller kontakter.

Vi vill:
- Arbeta för att bibehålla och stärka svensk barn- och ungdomsteaters höga status samt arbeta för ökat kvalitetsmedvetande.
- Öka intresset för och kunskapen om barn- och ungdomsteater bland teatrar, utbildningar, arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare.
- Öppna möjligheter till ökad kunskap om internationell barn- och ungdomsteater samt sprida kunskap och information om svensk barnteater till andra länder.

Vi arbetar genom att:
- Påverka - massmedia, beslutsfattare, politiker, teaterledningar etc. Vi delar varje år ut Prix d'ASSITEJ - ett pris för förtjänstfulla insatser inom svensk barn- och ungdomsteater.
- Skapa nätverk - både i Sverige och utomlands
- Stimulera - vi arrangerar medlemsmöten, festivaler, seminarier etc.
- Informera -vi ger ut trycksaker, nyhetsblad och har en hemsida.
- Dokumentera - vi gör sammanställningar av föreställningar och annan verksamhet på barnteaterområdet.

ASSITEJ Sweden
Med stöd av
Med stöd av         
 

ASSITEJ Sweden, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm/ Tel 08-659 86 33/ E-post: info@assitej.se