Ny side 3
 

English version

 


Medelmsliste
erer
Assitej 2011
 
    Bloggen  
   Slutrapport
 
 
 


ASSITEJs scenkonstfestival och kongress genomfördes i Malmö och Köpenhamn den 20 – 29 maj.
Sammanlagt deltog 1 460 deltagare varav 375 kom från deltagande teatrar och övriga var registrerade deltagare från 57 länder.
Det sammanlagda antalet besökare på festivalens föreställningar uppgick till ca 16 000 personer.

Festivalen bestod av 29 utländska produktioner från 26 länder representerande all världsdelar. Förutom de 29 internationella produktionerna innehöll festivalen också en svensk-dansk ”kavalkad” med sammanlagt 20 produktioner – tio svenska och tio danska.

Sammanlagt spelades 240 föreställningar under festivalen och antalet seminarier/workshops/föreläsningar uppgick till 68 stycken. Ytterligare 29 arrangemang av social karaktär arrangerades också.
De nordiska och de baltiska länderna representerades av vardera en produktion som presenterades under en särskild ”avdelning” av festivalen.

Festivalens tre ”ben”:
- Barn och ungdom – deras kulturella erfarenheter och kulturella identitet
- Scenkonst – ny inspiration, kvalitetsutveckling och mångfald
- Internationellt samarbete – utbyte av erfarenheter och inspiration över gränserna
återspeglades förutom i föreställningsutbudet i den långa raden av seminarier, workshops, föreläsningar som framförallt erbjöds de professionella utövarna och som också var en viktig del av festivalen.

Förutom festivalen bestod arrangemanget också av en kongressdel med bl. a. ASSITEJs generalförsamling som hölls i både Malmö och Köpenhamn och som samlade nästan 130 delegater från 57 länder vilket var fler än någonsin tidigare.

Målsättningen att arrangera en stor internationell festival och kongress i två länder (och av två nationella organisationer) i två städer samtidigt har genomförts enligt planerna. Kommunikationerna mellan Malmö och Köpenhamn fungerade (i stort sett) felfritt. Deltagarna hade möjlighet att
t ex se föreställningar i Malmö på förmiddagen och delta i seminarier i Köpenhamn på eftermiddagen.
Hela arrangemanget var en av de största scenkonstfestivalerna någonsin i Norden och den största festivalen med inriktning på barn och unga någonsin i världen.

Niclas Malmcrona

En kort videofilm om festivalen och kongressen finns på http://www.strobemedia.se/DL/ASSITEJ2011-YT.mov
 

ASSITEJ Sweden
Med stöd av
Med stöd av         
 

ASSITEJ Sweden, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm/ Tel 08-659 86 33/ E-post: info@assitej.se