Ny side 3
 

English version

 


Medelmsliste
erer
projekt
 
    Örescenen
    Slutrapport
    Uganda
    Bengt Andersson
    Bengts bilder
    Sara Leschners blog
    Taboo -
    Katariina Metsälampi (ASSITEJ
    Suomi - Finland) rapporterar
    Köln
    Åsa Ekrot Kentros
    Kosovo
 Som ett tillägg till 17th ASSITEJ World Congress and Performing Arts Festival For Young Audiences vill det gränsöverskridande projektet Ørescenen skapa en mötesplats för svenska och danska professionella kulturutövare, arrangörer och publik - ett avstamp för framtida utbyte. Projektet vill att Världskongressen och Scenkonstfestivalen på sikt ska öka utbytet mellan Sverige och Danmark på scenkonstområdet för barn och unga.

UTGÅNGSPUNKT/BAKGRUND

Det gränsregionala utbytet inom området scenkonst för barn och unga är idag fortfarande väldigt litet. De professionella utövarna träffas sällan, har sällan möjlighet att se varandras föreställningar och det är få som arbetar på andra sidan sundet. Vår publik – barn- och skolpubliken – som av naturliga skäl tar del av sitt utbud genom ombud; förskolepersonal, lärare, rektorer och andra vuxna, tar väldigt sällan del av utbudet på andra sidan sundet. Något organiserat samarbete inom Öresundsregionen mellan producenter (teatrar, dansgrupper m fl) och arrangörer (skola, förskola och övriga ombud) för att öka samarbete, utbud och finna mötesplatser, finns inte idag.

Med en mötesplats för professionella utövare, arrangörer och för publiken menar vi att vi kan skapa nya och oprövade vägar för kulturella möten och på sikt skapa nya kontaktytor på barn- och ungdomskulturområdet. Projektet vill sammanföra producenter, arrangörer och publik inom området.

Projektets mål är att kartlägga och gå igenom hinder och möjligheter för ett utbyte och samarbete i Öresundsregionen inom scenkonstområdet för barn och unga.

Projektets långsiktiga målsättning är att skapa förutsättningar för ett ökat regionalt utbyte på scenkonstområdet för barn och unga vilket bland annat skulle medföra ett bestående nätverk för producenter och distributörer samt större publik från andra sidan gränsen. Ett sådant nätverk skulle på sikt kunna sammanföra aktörer från fler länder och vara en förebild för nätverkskapande inom scenkonstområdet för barn och unga.

PROJEKTET AVSER:

att bygga upp ett nätverk som riktar sig till producenter och arrangörer inom området scenkonst för barn och unga.
att se över möjligheterna till en marknadsföringsorganisation som även vänder sig till den offentliga publiken på båda sidor sundet.
att skapa möten, kontaktytor och bestående samarbetsformer för arrangörer, producenter och publik. Ett nätverk som i framtiden ska kunna möjliggöra utbyte av information, större utbud och gemensam bas för kompetensutveckling, till gagn för kulturkonsumenter såsom skola, förskola och offentlig publik.
 

ASSITEJ Sweden
Med stöd av
Med stöd av         
 

ASSITEJ Sweden, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm/ Tel 08-659 86 33/ E-post: info@assitej.se