Ny side 3
 

English version

 


Medelmsliste
erer
projekt
 
    Örescenen
    Slutrapport
    Uganda
    Bengt Andersson
    Bengts bilder
    Sara Leschners blog
    Taboo -
    Katariina Metsälampi (ASSITEJ
    Suomi - Finland) rapporterar
    Köln
    Åsa Ekrot Kentros
    Kosovo
 

SAMARBETE MED NATIONAL THEATRE OF KOSOVO 2009


National Theatre of Kosovo är den största teaterinstitutionen i Kosovo. Fram till 2009 gjorde teatern endast uppsättningar för vuxna. Från 2009 började man också producera teaterföreställningar för barn. Eftersom teater för barn och unga var så nytt i Kosovo planerades samtidigt en långsiktig plattform för att utbilda Kosovos teaterutövare inom barn- och ungdomsteatern, ge dem en kort historik och att engagera expertis från länder med utvecklad teater för barn och unga.
På initiativ av National Theatres (Teatri Kombëtar i Kosoves) konstnärlige ledare, Jeton Neziraj, inleddes ett samarbete mellan Nationalteatern och Svenska ASSITEJ. Jeton inbjöds av SI till den Svenska Teaterbiennalen i Borås, i juni 2009.
Samarbetet mellan Svenska ASSITEJ och Nationalteatern fortsatte med att tre workshops arrangerades på Nationalteatern i Pristina (med bidrag från SI):
- En workshop i regi och skådespeleri med Olle Törnqvist som workshopledare.
- En workshop i teateradministration, produktion och kulturpolitik ledd av Felicia Mortiz och Niclas Malmcrona.
- En workshop i att skriva teater för barn och unga med Christina Gottfridsson som workshopledare.
Alla dessa workshops varade i tre dagar med en första gemensam session som introduktion och en sista gemensam session som redovisning och med rapporter från det arbete som utförts av varje workshop. I dessa workshops, som ägde rum på Nationalteatern, deltog sammanlagt deltog 24 personer; 6 deltagare i dramatikworkshopen, 8 i managementworkshopen och 10 i regi- och skådespeleriworkshopen.
Det var tre mycket lyckade och uppskattade workshops som senare har lett till fortsatt kontakt och samarbete med Nationalteatern i Kosovo

SAMARBETE MED NATIONAL THEATRE OF KOSOVO 2011


I februari 2011 fortsatte samarbetet mellan Svenska ASSITEJ och the National Theatre of Kosovo (Nationalteatern) som inletts 2009. Ett samarbete som tillkommit på initiativ av Nationalteaterns chef, Jeton Neziraj,
I det nya projektet skulle en svensk pjäs sättas upp av en svensk regissör med ensemble och tekniker från Nationalteatern i Kosovo. Målet med det nya projektet var att skapa ett djupare kunskapsutbyte kring de karaktärer, former, arbetsmetoder och villkor som barn- och ungdomsteater har som en viktig del av teaterns repertoar. Dessutom skulle det framhäva betydelsen av kulturella uttryck.
Syftet var:
- att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan svenska och kosoviska teaterutövare inom några av teaterns olika arbetsområden.

- att främja ett gott utbyte mellan det kulturella livet och samhället och att främja tillgången till kultur/teater för barn och ungdomar i Kosovo.

- att tillhandahålla kompetens inom barn- och ungdomars teater till utövare i Kosovo

- att ge regikompetens på barn- och ungdomsteaterområdet genom produktion av en svensk pjäs på National Theatre of Kosovo

- att tillsammans med National Theatre of Kosovo producera en barnpjäs Solapan som kan spelas på den ordinarie repertoaren.

Pjäsen, Solapan som sattes upp, valdes ut gemensamt av National Theatres konstnärlige ledare Jeton Neziraj och den svenske

'regissören Olle Törnqvist. Solapan är skriven av Sofia Fredén (bilden) och översattes till albanska av Dritero Kasapi.


Repetitionerna startade den 28 februari och den 2 april 2011 var det dags för premiären. Skådespelarna Nationalteatern var Kushtrim Hoxha, Driada Matoshi och Shpetim Selmani. Regissören, Olle Törnqvist, bodde i Pristina under repetitionsperioden och pjäsen repeterades dagligen på Nationalteatern.

 

 Genom att teaterns ekonomi är så knapp så var resurserna till scenografi och teknik mycket begränsade från teaterns sida. Tack vare sin långa erfarenhet och sitt stora tålamod lyckades Olle ändå att få uppsättningen dit han önskade; till en fullt spelbar föreställning som det också gick att turnera med.Regissören Olle Törnqvist

Projektet uppnådde sitt mål. Pjäsen ingick under våren 2011 i den ordinarie repertoaren och spelade på lördagar för en familjepublik. Solapan skulle ha nypremiär i september och fortsätta att spela. Efter sommaren förlängdes dock inte Jeton Nezirajs förordnande som teaterchef och en ny tillsattes, efter vad det verkar, genom ett ingripande från kulturministeriet i Kosovo. 2009 inleddes Nationalteaterns uppsättningar av och satsning på barn- och ungdomsteater. Hur det nu går med den långsiktiga planeringen på barnteater där vet vi i nuläget ingenting om.
Under ASSITEJs festival och kongress i Malmö och Köpenhamn, den 20 - 29 maj 2011, spelades Solapan vid off-programmet. Det var ett unikt tillfälle att visa upp ett internationellt samarbete mellan två länder som, internationellt sett, är ganska sällsynt eftersom Kosovo inte tillåtits bli medlem i Internationella ASSITEJ.
Målgruppen för föreställningarna som visades i Malmö var teaterutövare från hela världen som samlats på festivalen samt en lokal publik i Malmö bl.a. bestående av skolor och malmöbor med rötterna i Kosovo. På festivalen fick Nationalteatern i Pristina (bl.a. de medverkande skådespelarna) en unik möjlighet att synas i ett internationellt sammanhang vilket indirekt gjorde teatern och de medverkande till målgrupp.

ASSITEJ Sweden
Med stöd av
Med stöd av         
 

ASSITEJ Sweden, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm/ Tel 08-659 86 33/ E-post: info@assitej.se