Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden assitej2016
image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

INBJUDAN TILL WORKSHOP 29 MAJ - 1 JUNI

NEVILLE TRANTER - STUFFED PUPPET THEATRE - THE POWER OF THE PUPPET

Neville Tranter har under en lång rad av år utvecklat sin egen karaktäristiska stil av visuell dockteater med dockor stora som människor. På ett brutalt och skoningslöst, men samtidigt poetiskt sätt låter Neville Tranter publiken möta sina drömmar, sin fruktan likaväl som sina drifter och begär.I workshopen ”The power of the puppet” undersöker och undervisar Neville Tranter deltagarna om möjligheterna att arbeta med dockor som ett bärande element i föreställningen.

Workshopen kommer att studera olika aspekter av att arbeta med stora dockor och om dockspelaren som skådespelare och integrerad del av föreställningen. Deltagarna arbetar med att ge dockorna ”liv”, med att utveckla scener för att skapa dramatiska situationer, interaktion med dockan och andra deltagare.

Fokus i workshopen ligger på hur handhavandet av dockan påverkar publiken, hur rollen mellan dockspelaren och dockan är utbytbar och på skillnaden i kroppsspråk hos dockspelaren och dockan.

Deltagare: Workshopen riktar sig till yrkesverksamma inom scenkonstområdet.
Antal deltagare: 15 st.
När: 29 maj - 1 juni kl 10 - 14.
Två föreställningar med Stuffed Puppet Theatre, ”Mathilde” och ”Babylon”, ingår också och spelas på kvällstid den 30 och 31 maj. Föreställningarna vänder sig till en publik från 15 år.

Var: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2 , Stockholm. Föreställningarna spelas på Marionetteatern.
Språk: Engelska.
Kostnad: 2 750:- inkl biljetter till två föreställningar.
Ansökan: CV tillsammans med en kort motivering till varför du vill delta i workshopen mejlas till workshop@assitej.se senast den 25 april (även frågor gällande workshopen). Besked om du har antagits till workshopen lämnas den 2 maj.

Workshopen och gästspelet är ett samarbete mellan Dockteatern Tittut, Marionetteatern och Svenska ASSITEJ.
Med stöd av Kulturrådet och Scenkonstmuseet.

2017/04/03

ASSITEJs STYRELSE 2017-2018

På årsmötet den 20 mars valdes följande styrelse

Marie Persson Hedenius, ordförande
Bengt Andersson
Margreth Elfström
Jonas Robin
Anna Berg
Pelle Hanæus
Marie Parker Shaw
AnnaLina Hertzberg
Vesna Stanisic

2017/03/21

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 2 maj kl 16:00 - 19:00 i Stockholm.

 

2017/02/15