Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden assitej2016
image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

LÄMNA UPPGIFTER TILL VÅRENS SCENKONSTKATALOG!

Så var det dags att fylla i uppgifter till vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2018. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter!

Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 31 januari 2017. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av februari på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på www.assitej.se.

Förutom att informera om vad som spelas under våren i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.

2018/01/11

KOMMANDE AKTIVITETER

- 24 - 28 januari: medverkan på IPAY - International Performing Arts for Youth, Philadelphia, USA

- 7 februari: medverkan på Folk & Kultur i Eskilstuna: Vad gör konsten i skolan?

2017/12/11

RAPPORT - SHADOWLAND

I våras avslutade vi vårt projekt Shadowland. Här kan du läsa rapporten om projektet som innehåller en beskrivning av vad projektet innehållit, med reflektioner och intervjuer med flera personer som på olika sätt medverkat i projektet.

2017/08/24

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 29 januari kl 16:00 - 19:00 i Stockholm.

 

2017/12/11