Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden assitej2016
image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

ASSITEJ WORLD DAY OF THEATRE FOR CHILDREN 20 MARS 2018

ASSITEJ world day of theatre for children is an ASSITEJ campaign, promoted and celebrated through the message ‘Take a child to the theatre, today’.  

This focus enables national centres, individual members, companies, arts organisations, academics, teachers, artists, practitioners and others interested in theatre for young audiences to connect with the idea of world day and ‘make the case’ for children’s entitlement to theatre, dance and the arts.  

All ASSITEJ members are invited to promote special world day messages written every year, share the ASSITEJ film and consider additional activity – large or small. Each year ASSITEJ centres around the globe deliver activities ranging from conferences, performances, workshops and special media events connected to #takeachildtothetheatre.

Find World Day Messages and more information on the ASSITEJ web-site!

2018/03/16

NY(GAMMAL)  STYRELSE  VALD PÅ  ÅRSMÖTET

På årsmötet den 12 mars valdes följande styrelse för Svenska ASSITEJ:

Katja Sliwinski, ordförande (nyval)
Sara Gallardo  (nyval)
Margret Elfström (omval)
Vesna Stanisic (omval)
Jonas Robin (omval)
Bengt Andersson (vald 2017)
Marie Parker Shaw (vald 2017)
Anna Berg (vald 2017)
Pelle Hanæus (vald 2017)

2018/03/15

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 16 april kl 16:15 - 19:15 i Stockholm.

 

2018/03/15