Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden
  • Sök
  • Lämna uppgifter
  • Scenkonstkatalgen som PDF

SAMMANSTÄLLNING ÖVER AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR VÅREN 2018.

Så var det dags att fylla i uppgifter till vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2018. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter!

Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 31 januarii 2018. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av februari på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på www.assitej.se. Förutom att informera om vad som spelas under våren i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.


Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se