Nyhetsbrev Svenska ASSITEJ
Juni 2020
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ
Juni 2020 
Bibu världens viktigaste mötesplats 2022 – Leave no one behind
Bibu - scenkonstbiennal för barn och unga - har utsetts till värd för det internationella scenkonstmötet Assitej Artistic Gathering den 17 - 22 maj 2022!

ASSITEJ Artistic Gathering arrangeras varje år och är världens största återkommande arrangemang för professionella scenkonstutövare. Utöver de tusen svenska deltagare som besöker Bibu 2022 förväntas ytterligare 300 - 500 internationella aktörer som alla arbetar med scenkonst för barn och unga att komma till Bibu och Helsingborg.

Leave No One Behind
Tematiken för Artistic Gathering 2022 baseras på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Hur kan vi tillsammans hitta ett sätt att omfamna de globala målen? På Artistic Gathering ska vi med FN:s paroll ”Leave no one behind” undersöka hur vi som scenkonstbransch kan bidra till att vara en del av en social, ekonomisk och miljömässig omställning.
 
Inte minst ställer vi oss frågan: vad är vårt ansvar när det kommer till en av vår tids största ungdomsrörelser, ”Fridays for future”, som startades av en svensk 15-årig flicka? Hur kan denna rörelse bli en del av vårt arbete och utveckling inom scenkonstområdet?

Bibus ansökan presenterades den 18 och 19 maj inför ASSITEJs digitala generalförsamling och efter omröstning bland Assitejs över 100 medlemsländer, utsågs Bibu till värd för ASSITEJ Artistic Gathering 2022!


Global mötesplats
Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik – en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Att arrangera ett Artistic Gathering ger Bibu möjligheten att presentera Helsingborg, Skåne och Sverige som scenkonstland på hög internationell nivå. Genom att presentera svenska och internationella föreställningar i samtliga genrer visar vi att scenkonst för barn och unga ligger i framkant av den konstnärliga utvecklingen.

Med Artistic Gathering 2022 skapar vi en internationell mötesplats för scenkonstnärer samtidigt som vi erbjuder barn och unga möjlighet att uppleva scenkonst från hela världen och slutligen flyttar vi fram positionerna när det kommer till hur hållbarhet kan genomsyra våra processer, samarbeten och föreställningar i en global framtid. Med beskedet om att vi står värd, går nu startskottet för det innehållsmässiga och en fördjupning kring tematiken.


ASSITEJ Artistic Gathering 2022 arrangeras i samarbete mellan Bibu och Svenska ASSITEJ och genomförs med stöd av Kulturförvaltningen och Helsingborg Convention & Event Bureau i Helsingborgs Stad, Kultur Skåne och Event in Skåne, Region Skåne samt Kulturrådet.

Swedstage 2020 blir Swedstage Online

Eftersom det råder stor osäkerhet kring hur den pågående pandemin kommer att utvecklas har Scensverige och Svenska ASSITEJ beslutat att ställa in Swedstage 2020 i den form vi är vana vid. Rådande omständigheter gör det svårt att arrangera internationella festivaler. 

Istället kommer vi att arrangera ett digitalt showcaseprogram, 18-20 oktober: Swedstage Online. Där kommer vi att visa på bredden i den svenska scenkonsten genom ett antal korta klipp ur aktuella utvalda produktioner, samt samtal. Ett fysiskt Swedstage arrangeras 2021, mer om detta kommer efter sommaren. 

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss på info@assistej.se eller info@scensverige.seHow to make performing arts in Corona-times? 

Welcome to a Nordic-Baltic Meeting on Zoom! How do we approach and reflect the times we are going through? 

A discussion with Nordic and Baltic colleagues about content and format in todays performing arts for children and youth.
 
Introducers: Marion Vick, Teater Apropos, Denmark, Toomas Tross, Piip ja Tuut, Estonia
Moderators: Tanja Turpeinen, ASSITEJ Finland, Niclas Malmcrona, ASSITEJ Sweden
 
Wednesday, June 17th, 10:00-12:00. The meeting will be held in English.
This is a link to the registration page.


Nya medlemmar - vi välkomnar Teater Punch och Centrum för dramatik som nya medlemmar i Svenska ASSITEJ

Centrum för dramatik består av yrkesverksamma dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, TV och nya medier. Idén bakom Centrum för dramatik är att söka upp tänkbara uppdragsgivare till dramatiker. Manusförfattarnas yrkeskunskap ska tas tillvara. Uppdragen som Centrum förmedlar syftar inte enbart till försörjning, de ger också utövarna möjlighet att använda sin konstnärliga förmåga på nya sätt i nya miljöer.

Teater Punch är en turnerande professionell teatergrupp med bas i Landskrona som sätter upp befintliga pjäser samt egenskrivet. Teater Punch gör mörk, surrealistisk, rolig teater och därför är ambitionen att göra bara sådan teater, med hög konstnärlig kvalité.

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över. Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ är tillsammans med Teatercentrum ägare till Bibu - scenkonstfestivalen för barn och unga - och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.


Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt? Hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk! Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om scenkonst för barn och unga.


Facebook
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 Svenska ASSITEJ All rights reserved.
Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm
www.assitej.se info@assitej.se

Du som får detta nyhetsbrev är medlem, har samtyckt
eller så har vi registrerat dig via s k intresseavvägning.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*