Nyhetsbrev Svenska ASSITEJ
Augusti 2020
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ
Augusti 2020

Välkommen tillbaka!

Sommarsemestrarna går mot sitt slut och för många är hösten lika osäker som våren var. Osäkerheten pressar branschen och våra medlemmar och konsekvenserna av denna osäkerhet kommer att få långtgående konsekvenser.

Styrelsens kulturpolitiska arbetsgrupp arbetar vidare med frågan om barn och ungas rätt och tillgång till scenkonst i skolan. Frågan är än mer viktig i tider av social och fysisk distansering. Trots att kultur för barn och unga lyfts fram som prioriterad ser vi att resurserna inte stämmer överens med de många orden. Scenkonsten är en resurskrävande konstform eftersom det handlar om levande möten. Att se till att de fria teater- och dansgrupper, institutions- och regionteatrar som spelar för barn och unga runt om i Sverige överlever är avgörande – nu - för framtidens barn och unga.

Senaste numret av Teatertidningen (nr 2-3) tog upp frågan om barn och ungas rätt och tillgång till scenkonst i skolan och i samarbete med Teatertidningen planerar vi för ett kulturpolitiskt samtal i september som uppföljning och fortsättning. Senaste numret av Teatertidningen och artiklarna om scenkonst för barn och unga hittas på tidningens hemsida.

Årets Prix d´ASSITEJ skulle ha delats ut på Bibu. Istället planerar vi prisutdelning och seminarium i slutet av september tillsamman med Stockholms Konstnärliga Högskola.

Swedstage som skulle hållits den 18-20 oktober är som bekant uppskjutet till 2021. Tillsammans med Scensverige och filmbolaget Azusa Street Production förbereder vi Swedstage on-line och i slutet av augusti spelar vi in nio ”pitchar” som ska ”sändas” vid samma tidpunkt som Swedstage skulle hållits. Riktat till en utländsk publik kommer vi att visa på bredden i den svenska scenkonsten genom  nio klipp ur aktuella utvalda produktioner, samt samtal kring aktuella frågor.

Tillsammans med Bibu arbetar vi med förberedelser för Bibu och ASSITEJ Artistic Gathering 2022. Niclas Malmcrona arbetar under hösten deltid på Bibu för att tillsammans med t f verksamhetsledaren Jonna Wakeham Ölund planera och förbereda för ett lyckat arrangemang i maj 2022.

Även för oss som medlemsorganisation är höstens arbete osäkert. I hur stor utsträckning bör vi arbeta hemifrån och hur kan vi säkerställa att våra arrangemang och projekt är ”coronasäkra”?

Vi återkommer i kommande nyhetsbrev och inbjudningar med mer information om höstens verksamhet.

Höstens scenkonstkatalog 2020

Så var det dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2020. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter! Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 31 augusti 2020. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september på Svenska ASSITEJs hemsida.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.

Fyll i föreställningsuppgifter här!

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.

ASSITEJ 2020 Magazine - read and download here!
HOMEBOUND - 20 mini-dramas for new formats in four languages!

22 international playwrights have created 20 different small worlds, which are sometimes funny, sometimes sad, but also mostly hopeful and always touching. They put on display the circumstances of young people in what probably are the strangest times of the 21st century so far.

More information here!
Order the anthology from info@theaterstueckverlag.de
 
In August, ASSITEJ International will continue to meet in our regular Coffee Sessions. Read more on the ASSITEJ web-site!
Grattis - internationellt verksamma koreografen Camilla Ekelöf blir ny konstnärlig ledare för Unga Spira i Jönköping. Camilla var en av koreograferna i vår samproduktion ”Tripod Race” med koreanska Trust Dance Company 2019.

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över. Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ är tillsammans med Teatercentrum ägare till Bibu - scenkonstfestivalen för barn och unga - och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt? Hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk! Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om scenkonst för barn och unga.


Facebook
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 Svenska ASSITEJ All rights reserved.
Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm
www.assitej.se info@assitej.se

Du som får detta nyhetsbrev är medlem, har samtyckt
eller så har vi registrerat dig via s k intresseavvägning.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*