Nyhetsbrev Svenska ASSITEJ
September 2020
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ
September 2020

 
Under september drar vi sakta igång verksamheten igen efter semester och sommaruppehåll. Restriktioner kring Corona-pandemin påverkar verksamheten för oss och många andra,  men förhoppningsvis kommer lättnader i frågor som handlar om att möta publik.

I mitten av augusti skrev vi, Teatercentrum, Danscentrum och Länsteatrarna  ett öppet brev till kulturminister Amanda Lind och utbildningsminister Anna Ekström om teatrars och dansgruppers möjligheter att nå sin publik på skolor runt om i landet.  Läs brevet till ministrarna här.

Den 21 september fortsätter vi det kulturpolitiska arbetet genom ett offentligt samtal med ledamöter i Riksdagens Kulturutskott. Arrangemanget äger rum på Eleverket i Stockholm och är ett samarbete med Teatertidningen som i sitt sommarnummer skrev om barn och ungas möjligheter till scenkonst i skolan.

Utdelningen av årets Prix d´ASSITEJ skulle skett på Bibu, men har av förklarliga skäl skjutits upp. Den 24 september bjuder vi in till prisutdelning och samtal om mimkonsten igår, idag och imorgon. Prisutdelning och samtal äger rum på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Läs mer om våra arrangemang i september nedan.

Prix d´ASSITEJ 2020 tilldelas
Stanislav Brosowski

 
                                                                                                                                              Foto: Jonas Jörneberg
 
f ör sin långa gärning som pionjär, pedagog och inspiratör av den svenska mimkonsten. Genom sin gedigna kunskap och sin målmedvetenhet har Stanislav sprängt gränser, utforskat och utvecklat mimkonsten. Med pedagogisk stringens har Stanislav under snart 50 år gett svensk mimkonst kropp samtidigt som han vattnat själar. Därigenom har han fått många scenkonstnärer att röra sig fritt över etablerade gränser och inte minst gjort avtryck inom dagens scenkonst för barn och unga.
 

Prix d´ASSITEJ delas ut den 24 september  på Stockholms Konstnärliga Högskola samtidigt arrangerar vi ett samtal om mimkonsten i Sverige. Se inbjudan nedan.

Stanislav Brosowski kom till Sverige från Polen 1969 och började undervisa på Teaterstudion i Stockholm. Han hade då arbetat i den statliga polska Pantomimteatern sedan 1956 som ensemblemedlem, senare som solist och under hela perioden undervisat i mim.

 Efter ett par år i Sverige fick han frågan om att bli den nya mimutbildningens huvudlärare. De första åren var mimlinjen en del av Danshögskolan, flyttades senare till Teaterhögskolan och har under senare tid legat under Stockholms Konstnärliga Högskola. I slutet på 1960-talet inledde Stanislav Brosowski en bana som också skulle bli en gärning: att utbilda Sveriges mimskådespelare under mer än 40 år.

Stanislavs konstnärliga och pedagogiska arbete har präglats av en total koncentration, ett öga för detaljer, hårt hantverksarbete, integritet, respekt för studenternas eget arbete och med förhållningssättet att alltid sätta konsten i främsta rummet.

Välkommen på tidningsrelease och kulturpolitiskt samtal!
 
- barn och ungas rätt till scenkonst och kultur i skolan
 
                                                                                                                                             
Teatertidningen nr 2-3 som kom ut i juni tog upp frågan om hur scenkonst för barn och unga når sin publik. Varje skoldag möter tusentalsbarn en scenkonstföreställning runt om i landet. Samtidigt möter vi elever i högstadiet eller gymnasiet som aldrig sett en teater- eller dansföreställning under sin skoltid. Vi vet att skillnaderna är mycket stora beroende på i vilken region eller kommun man bor i eller i vilken skola man går i. En del elever får uppleva professionell kultur kontinuerligt, en del mycket sällan och en del aldrig.
 
För att följa upp denna viktiga fråga har vi vi bjudit in Christer Nylander (L) och Lawen Redar (S) från Riksdagens kulturutskott, samt Michael Cocke, Svenska ASSITEJ, till en diskussion om scenkonstens plats och möjligheter i skolan. 
 
Samtalet leds av Ylva Lagercrantz Spindler, kulturskribent och teaterkritiker.
 
Arrangemanget äger rum På Elverket, Linnégatan 69 i Stockholm den 21 september
kl 18:00 - 20:00 (samtalet börjar kl 18:30).

 
Eftersom restriktionerna kring Covid-19 sätter gränser för antalet deltagare för sammankomster är deltagarantalet begränsat. Anmälan sker via mejl till info@assitej.se senast den 20/9.

Välkommen på live-streaming!

Utdelning av Prix d´ASSITEJ
och samtal om mimkonst!
 
”Den kroppsligt tänkande skådespelaren”

I samband med att vi delar ut 2020 års Prix d´ASSITEJ till Stanislav Brosowski arrangerar vi tillsammans med Stockholms Konstnärliga Högskola och mimutbildningen ett samtal om mimkonsten igår, idag och imorgon.
 
Samtalet, som leds av My Areskoug, tar avstamp i Stanislavs arbete och kommer att kretsa kring mimens avtryck inom dagens scenkonst för barn och unga, att röra sig fritt över etablerade gränser, att utforska och utveckla mimkonsten.
 
I samtalet medverkar Bo Lindström, Sara Myrberg, Ana Stanisic och Jimmy Meurling .
 
Tid: 24 september kl 18:00 - 19:15
Anmäl dig till live-streamingen på info@assitej.se så mejlar vi en länk dagen innan.


Arrangeras av Svenska ASSITEJ och Stockholms Konstnärliga Högskola.

I slutet av augusti spelade vi in nio pitchar av nio utvalda produktioner inför Swedstage Online. Nu arbetar vi vidare med sikte på att presentera Swedstage Online 2020 senare i höst! Läs mer på Swedstages hemsida.
Besök Internationella ASSITEJs hemsida för information om utlysningar, festivaler, samarbeten och mycket annat!
IPAY goes on-line:
Showcase in Place.
More information here!

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över. Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ är tillsammans med Teatercentrum ägare till Bibu - scenkonstfestivalen för barn och unga - och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt? Hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk! Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om scenkonst för barn och unga.


Facebook
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 Svenska ASSITEJ All rights reserved.
Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm
www.assitej.se info@assitej.se

Du som får detta nyhetsbrev är medlem, har samtyckt
eller så har vi registrerat dig via s k intresseavvägning.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*