Nyhetsbrev Svenska ASSITEJ
November 2020
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ
November 2020

Trots att den pågående pandemin på många sätt begränsar våra liv och våra verksamheter så har hösten hittills inneburit många olika arrangemang för Svenska ASSITEJ.
 

Hur ska barnteatern nå sin publik?
- barn och ungas rätt till scenkonst och kultur i skolan

Teatertidningen som kom ut i juni tog upp frågan om hur scenkonst för barn och unga når sin publik. Som uppföljning bjöd vi tillsammans med Teatertidningen in Christer Nylander (L) och Lawen Redar (S) från Riksdagens kulturutskott, samt Michael Cocke, Svenska ASSITEJ, till en diskussion om scenkonstens plats och möjligheter i skolan. Samtalet leddes av Ylva Lagercrantz Spindler, kulturskribent och teaterkritiker.

Varje skoldag möter tusentalsbarn en scenkonstföreställning runt om i landet. Samtidigt möter vi elever i högstadiet eller gymnasiet som aldrig sett en teater- eller dansföreställning under sin skoltid. I Norge har man en fungerande modell där alla barn kontinuerligt garanteras scenkonstupplevelser under sin skoltid. Varför lyckas vi inte i Sverige?
 
Både Christer Nylander och Lawen Redar, som båda också deltog i vårt arrangemang på Folk & Kultur i februari, uttryckte förståelse för situationen, men påpekade att politiken måste ta hänsyn till bl a kultursamverkansmodellen.

 
 

Många enskilda utövare och representanter för teater- och dansgrupper som var med på Elverket uttryckte i det avslutande publiksamtalet både oro och förhoppningar för framtiden.

”Många gånger är kommunen inte organiserade alls och det saknas inte sällan kultursamordnare i kommunerna vilket gör att vi måste kontakta skolan direkt, och där saknas oftast ett kulturombud. Vi når helt enkelt inte fram”, menade Veronica Bedecs från Pantomimteatern.
 
Veronicas synpunkter är uttryck för en samstämmig bild av läget på området - något de rådslag med medlemmar vi arrangerade i Stockholm och Göteborg i slutet av 2019 också gav uttryck för. Många efterlyser en samlad nationell struktur.
 
”Fanns det ett enhetligt distributionssystem skulle en större del av våra anslag gå till publiken och konsten, inte till trög administration”, fortsätter Veronica.
 
Margreth Elfström som är kultursekreterare i Täby kommun och som sådan representerar ”mottagarsidan” menade att: ”Även jag har svårt att komma i kontakt med förskolor och skolor - ofta är det oklart vem som är kulturombud. Förskolor och skolor i min kommun har sällan, för att inte säga aldrig, en budget avsatt för kultur. Det får inte kosta något och lärare och pedagoger får inte fatta beslut om att betala för biljetter till en föreställning.”


I många kommuner har Skapande skola ersatt andra medel till kultur och scenkonst.

Margreth fortsätter: ”Min uppfattning är att med skapande skola så ser skolan det som de enda pengar de använder till kultur inklusive scenkonst. Dessa statliga medel anser jag ersatte tidigare budget för att ta del av scenkonst precis som det varnades för när reformen infördes.”
 
Samtalet ägde rum på Elverket i Stockholm den 21 september och kan ses här. Läs mer om våra förslag på hur alla barn och unga kan nås av scenkonst i skolan vår hemsida.
 
Vi kommer att fortsätta arbeta med och driva den här frågan, bl a med fler arrangemang som tar upp olika aspekter av problematiken.


Enkät om kommuners budget för scenkonst och kultur
Ett problem i som rör barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan utgörs av brist på statistik och uppföljning. Vi vet inte hur många barn och unga som verkligen ser teater och dans i skolan och det finns ingen samlad information om hur mycket resurser kommuner och regioner lägger på kultur och scenkonst i skolan.
 
Producenter av scenkonst för barn och unga vittnar dock alla om problemen att nå ut och för att skaffa en bild av hur mycket resurser som olika kommuner lägger på att arrangera scenkonst i skolan har vi låtit göra en enkät och en rundringning till 30 utvalda slumpvis utvalda kommuner runt om i landet och frågat om deras budget för professionella scenkonstupplevelser för eleverna i skolan.

Resultatet är nedslående. 10 av 30 kommuner svarar att de inte har någon budget till scenkonst (eller andra professionella kulturupplevelser i skolan). Noterbart är att många kommuner helt förlitar sig på Skapande skolamedel med hänvisning till att det gjorts besparingar på kulturen i kommunerna.
 

Pris d´ASSITEJ utdelat på Stockholms Konstnärliga högskola
Något försenat delade vi den 24 september ut Prix d´ASSITEJ  2020 till Stanislaw Brosowski och arrangerade efteråt ett samtal, ”Den kroppsligt tänkande skådespelaren”, som tog avstamp i Stanislaws arbete. 

Samtalet kretsade kring mimens avtryck inom dagens scenkonst för barn och unga, att röra sig fritt över etablerade gränser, att utforska och utveckla mimkonsten. I samtalet medverkade Bo Lindström, Sara Myrberg, Ana Stanisic, Jimmy Meurling, Lena Stefenson och Michael Cocke. Samtalet leddes av My Areskoug.
 
Information om Prix d´ASSITEJ 2020 och Stanislaw Brosowski finns här och samtalet kan ses/lyssnas på här!
 
 Boka in Swedstage Online den 9 november kl 14!
Läs mer på Swedstages facebooksida och hemsida! 

Nedskärningar i nordisk kulturbudget!
De nordiska samarbetsministrarna har aviserat nedskärningar i budgeten för kultursamarbete inom Norden för perioden 2021-2024. På det senaste nordisk-baltiska ASSITEJ-mötet antog vi ett uttalande mot de aviserade nedskärningarna som skickats till samarbetsministrarna.
Läs uttalandet på vår hemsida!

Vallentuna kultur och BUF förbereder ansökan för Skapande skola inom kommunen under 2021/2022 på temat LUFTEN ÄR FRI.
Grupper med  förslag på program och projekt kan kontakta Skapande skola samordnaren för mer information senast den 15 november via e-post.
Vad är dansteater egentligen och hur gör vi när vi gör den?
Välkommen på ett dubbelseminarium måndagen den 16 november kl 17:30 om dansteater och andra gränsland mellan dans och teater arrangerat av Barnteaterakademin, Masthuggs-teatern och Dansakademin.
Mer info här!

 
Open Call for ASSITEJ Festivalen 2021 - ”Talk to Me”.
ASSITEJ Norges internasjonale scenekunstfestival går av stabelen i september 2021. Vi tar nå i mot søknader for å spille her. Søknadsfristen er 8 november (førlängd ansøkningsfrist) - klicka här!
Showcase in Place 2021 is IPAY:s virtual gathering space where the global community for international performing arts for young people can connect with each other to develop new ways to produce, present, and create performance as our industry changes rapidly around the world.

Showcase in Place includes three distinct programs, 30 adjudicated international Showcases and Show & Tell Spotlights, SiP: IRL and SiP: Superbloom which will be populated by themed submissions from international artists and producers. From October 1st to January 31st. More information here!

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över. Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ är tillsammans med Teatercentrum ägare till Bibu - scenkonstfestivalen för barn och unga - och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt? Hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk! Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om scenkonst för barn och unga.

Facebook
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 Svenska ASSITEJ All rights reserved.
Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm
www.assitej.se info@assitej.se

Du som får detta nyhetsbrev är medlem, har samtyckt
eller så har vi registrerat dig via s k intresseavvägning.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*