Ansökan om medlemskap i ASSITEJ Sverige

 

ASSITEJ Sverige är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Vi verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

ASSITEJ Sverige är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga – och tillsammans med Scensverige samarrangör av Swedstage.

Vår verksamhet baseras på medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Merparten av Sveriges teatrar och frigrupper är medlemmar, samt en del organisationer, förvaltningar och privatpersoner.

Det finns inga speciella kriterier för medlemskap i ASSITEJ Sverige förutom att man ska jobba eller verka för och med scenkonst för barn och unga. Det formella beslutet om medlemskap fattas av styrelsen.

Medlemsavgiften för 2024 är 250:- för enskilda personer, 2000:- för fria grupper/organisationer/förvaltningar och 3 500:- för institutionsteatrar.

Du ansöker om att bli medlem i ASSITEJ Sverige genom att fylla i formuläret nedan.

Välkommen med din ansökan!