ASSITEJ Sveriges hållbarhets- och klimatarbete

 

Sedan några år arbetar ASSITEJ Sverige med tre fokusområden där hållbarhets- och klimatarbete utgör ett av dessa fokusområden (de övriga är kulturpolitiskt arbete avseende barn och ungas rätt till scenkonst i skolan samt främjande och möjliggörande för svensk scenkonst att nå en publik utomlands och att skapa kreativa möten mellan konstnärer).

Vi ser alltså hållbarhets- och klimatarbete som en viktig del av vår och våra medlemmars verksamhet som på många sätt är avgörande för framtiden inom vårt område. Vårt hållbarhets- och klimatarbete år både nationellt och internationellt och vi samarbetar med såväl svenska som internationella samarbetspartners.
Starten för vårt arbete på området var 2020 när Niclas Malmcrona och senare 2022 när Linnea Lidberg deltog i den av Julie´s Bicycle och Postkodlotteriet arrangerade kursen Creative Climate Leadership. Kursen är ett utbildnings- och workshopprogram för att ge konstnärer och kulturarbetare kunskap att agera i klimat- och hållbarhetsfrågor. Det blev startskotten för det fortsatta arbetet.

Sedan 2020 har vi fortsatt att fokusera på hållbarhetsarbete, både för den egna organisationen, liksom i ett mer långsiktigt arbete riktat mot medlemmar och branschen i sin helhet. Vi vill skapa en verksamhet som är en förebild och som verkar rådgivande för medlemmar och andra aktörer inom vårt område.

I oktober 2021 bjöd vi in medlemmar och andra intresserade till en workshopserie i hållbarhet, Performing Green, i syfte att diskutera frågor kring hållbarhet och dess relevans i det konstnärliga och organisatoriska arbetet hos turnerande teater- och dansgrupper. Syftet var att få konkreta verktyg för att skapa hållbara produktioner och verksamheter. Workshopserien vände sig i första hand till turnerande teater- och dansgrupper liksom organisationer och festivaler/gästspelsscener. Serien avslutades maj 2022 och bestod av sex träffar varav två hölls under 2021.  I arbetet samarbetade vi med Bæredygtig Scenkonst NU från Danmark som ledde vissa delar av workshoparna.
Under hösten 2022 tog vi fram en kampanj för ett 10-stegsprogram i att skapa en hållbarhetsplan för scenkonstverksamheter. 10-stegsprogrammet är ett dokument som vi skapat genom att översätta Bæredygtig Scenkonst NU:s ” Bæredygtighetspolitik” till svenska. Medverkandens svar på de 10 frågorna bildar en hållbarhetsplan för den egna verksamheten. Utöver dokumentet gjorde vi videos som vi postade på sociala medier där vi förklarar frågorna närmre och ger exempel. Hela programmet finns på vår hemsida.
Hösten 2022 och våren 2023 arrangerade vi två klimatsalonger dit vi bjöd in medlemmar och intressenter att lyssna till talare och diskutera olika ämnen inom hållbarhetsområdet. Vid det första tillfället inledde ASSITEJ med diskussionsövningar om motivation för klimatomställning och Annika Bromberg föreläste om Folkteatern Gävleborgs hållbarhetsarbete. Vid det andra tillfället föreläste Greenpeace om civil olydnad på miljö- och hållbarhetsområdet.

På både Bibu och Scenkonstbiennalen har vi kontinuerligt arrangerat seminarier och samtal om dels vår verksamhet på hållbarhetsområdet och vi har skapat utrymme branschspecifika diskussion och reflektioner. Vi har också samarbetat med Internationella ASSITEJ och varit medarrangör till internationella digitala seminarier, inte minst under förberedelsearbetet av ASSITEJ Artistic Gathering och Bibu 2022 i Helsingborg.

Under hösten 2023 arbetade vi med förberedelserna av den nordisk-baltiska worskshopen Performing Green – climate, our most important story som ägde rum den 26-29 januari 2024 på Folkteatern Gävleborg.

Läs artikeln om workshopen Performing Green!

Performing Green

– international workshop on methods of sustainability in artistic work for directors and scenographers on January 27 – 29, 2024.

What role does the performing arts play in climate change? What does a sustainable working method mean for the aesthetics and complexity of the performing arts? What methods and strategies do freelance artists need to contribute to sustainability in the various parts of performing arts production?

ASSITEJ Sweden together with Folkteatern Gävleborg and TeaterAlliansen organize an international workshop where participating directors and stage designers from eight Nordic and Baltic countries will have the opportunity to explore sustainability strategies together from an artistic perspective.

The workshop focuses on investigating what concrete tools individual performing artists, theaters and institutions have today, what areas of friction may exist (socially, practically, and artistically) and what is further needed for a productive changeover.

Through the supervision of practitioners and producers in the performing arts industry with solid experience in sustainability work, the participants are given the conditions to create, utilize and develop strategic models and methods for sustainable performing arts production.

The workshop participants are given the opportunity to explore together how the artistic process relates to climate awareness and design a national as well as an international network for artistic sustainability work.

The workshop is a collaboration between ASSITEJ Sweden, Folkteatern Gävleborg and TeaterAlliansen. The workshop is carried out with financial support from Nordisk Kulturkontakt.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Handledare:

Annika Bromberg
Annika tog sin kandidatexamen i scenografi vid Dramatiska Institutet i Stockholm 1997 och har sedan dess designat scenografi och kostym till ett 80-tal produktioner.

2021-2026 är Annika knuten till Folkteatern i Gävleborg, både som scenograf och kostymdesigner och för att bistå teaterns arbete med att bli mer hållbar. Annika tog en masterexamen i Internationell scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola 2021 där hon presenterade sin studie, Klimatet, Vår viktigaste berättelse – den (o)hållbara scenkonsten. Annika deltog i Julie´s Bicycles hållbarhetsprogram Creative Climate Leadership, Sverige 2021-22 och tilldelades organisationens stipendium 2022 för vidare arbete.

”Vi som arbetar med scenografi och kostymdesign ser ett behov av att scenkonstbranschen börjar utveckla metoder och verktyg som används av både konstnärer och institutioner och som syftar till att göra branschen mer hållbar. Under de kommande åren kommer hållbarhet, vid sidan av saker som tidsram och ekonomi, att vara en viktig faktor att ta hänsyn till när vi planerar och utformar våra produktioner. En cirkulär produktionsmodell kommer att frigöra värdefulla resurser och behålla unika kompetenser för att möta framtidens krav.”

Jacob Teglgaard 
Jacob är VD för och en av grundarna av Bæredygtigt Kulturliv NU – den första ideella organisationen att uteslutande arbeta för en grön omställning i kultursektorn i Danmark. Genom en digital kunskapshubb som erbjuder en specialdesignad koldioxidkalkylator, förenar Bæredygtigt Kulturliv NU flera grenar inom den nordiska kultursektorn mot det gemensamma målet att sänka klimatavtrycket och samtidigt presentera nya hållbara narrativ till den breda publiken. 

Jacob driver på den gröna agendan genom att föreläsa och ge råd om hur man kan stödja en hållbar omställning inom kultur och konst till såväl kulturfonder och politiska beslutsfattare som organisationer och kulturinstitutioner i hela Skandinavien. Samarbete och kunskapsdelning är nyckeln!

2022 fick Jacob titeln ”Creative Climate Leader” genom den brittiska organisationen Julie’s Bicycle. Jacob är också klimataktivist och professionell skådespelare med mer än 15 års erfarenhet.

”Vi förändrar hur konst och kultur produceras i Danmark. Vi höjer kompetensnivån och arbetar för att utnyttja konstens och kulturens fulla potential för att skapa den nödvändiga hållbara omvandlingen av samhället. För om vi kan föreställa oss ett hållbart samhälle kan vi också skapa det.”

Anna Ardelius
Anna är scenograf och kostymdesigner sen 30 år tillbaka med opera och musikteater som fokus. Hon är baserad i Stockholm, arbetar över hela Sverige och gör en internationell produktion per år i snitt. 

Från 2021 ingick Anna och Annika i Folkteatern Gävleborgs hållbarhetsgrupp som bl.a hade som uppgift att ta fram en förstudie på hur teatern skulle arbeta med hållbarhet i framtiden. Förstudien gjordes under 2022 och ledde till teaterns hållbarhetsprogram som stod klar 2023. Anna och Annika ingår i en grupp konstnärer som sedan 2021 är långtgående knutna till Folkteatern Gävleborg. Teaterns tanke med att knyta konstnärer till sig under en längre tid är att deras unika kompetenser också behöver komma in i linjearbete som här med hållbarhet. 

Anna och Annika representerade Sverige under Prag-quaderinalen 2023 där de med sin monter påbörjade ett internationellt nätverk om hållbarhet. De erhöll dessutom Textilias hållbarhets-stipenidum 2022. Anna har en pågående kandidatutbildning i Internationell scenkonst med fokus på hållbarhet vid SKH.  

”Jag är ivrig att ta fler steg in i den gröna framtiden. Den här kursen är en möjlighet för mig och oss att prata om hur hållbarhet tar plats i narrativet kring vårt arbete och att nätverka med internationella kollegor kring ämnet. Jag ser fram emot vårt panelsamtal med ledarna för våra olika branschorganisationer för att se om vi kan samarbeta men också påverka dem att ta täten i arbetet för en hållbar bransch.” 

Dritëro Kasapi
Dritëro är utbildad regissör vid Faculty of Dramatic Arts i Skopje, Makedonien. Sedan början av sin karriär har han arbetat internationellt över hela Europa. Dritëro har grundat och lett CTC – en unik teater i hjärtat av Skopje och har i Uppsala lett teatern för barn och unga: Gottsunda Dans och Teater.  

”Som konstnär har jag mitt första fokus på regi. Jag är intresserad av att utforska förhållanden mellan det individuella och samhället, och jag gör det genom både nyskrivna och klassiska pjäser. Till vem jag riktar en berättelse är för mig lika viktigt som med vem jag berättar den.” 

2015-2018 var Dritëro biträdande teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Sedan november 2018 är han konstnärlig ledare på Riksteatern. 

Med stöd av: