About Assitej Sweden

Prix d’ASSITEJ

Varje år sedan 1986 utser Svenska ASSITEJs styrelse vinnaren eller vinnarna till organisationens hederspris Prix d´ASSITEJ. Priset ges till teatergrupper, teatrar, organisationer eller enskilda personer för speciella insatser inom scenkonst för barn och unga.

 

Prix d’ASSITEJ 2022 tilldelas Barnteaterakademin:

 

”Uppmuntrande, uppsökande och utvecklande – Barnteaterakademin har en särställning när det gäller att stimulera framtagandet av dramatik för barn och unga. Barnteaterakademin placerar scenkonst för barn och unga i centrum. Där kräver den inte bara sin plats utan också sin tid och eftertanke. Ty genom bra förutsättningar kan nya röster höras och dramatiken blomstra. Samarbetet både inom och utanför organisationen skapar mötesplatser för samtal och progression, inte minst vad det gäller i utrymmet mellan det fria teatersverige och institutionerna vilket i sin tur ger synergier långt utanför Göteborg och Västra Götalandsregionen.”

 

EnglishSwedish