Färgen från yttre rymden, Backa Teater Photo:Ola Kelbye

Färgen från yttre rymden, Backa Teater
Photo: Ola Kelbye

Bli medlem

Vår verksamhet baseras på medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Kulturrådet. 

ASSITEJs medlemmar utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, arrangörer och föreningar.

ASSITEJ är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Ansökan ställs till styrelsen för ASSITEJ Sverige.

Medlemskap i ASSITEJ Sverige kan sökas av såväl professionella utövare som amatörer med anknytning till svensk scenkonst för barn och unga. Medlemsavgiften för 2022 är 1 900:- per år för fria grupper/organisationer, 3 100:- för institutionsteatrar och för enskilda personer 250:-

Frågor om att bli medlem ställs till styrelsen som också beslutar om medlemskap.