10 steg till en hållbarhetsplan för din scenkonstverksamhet

Introduktion till vårt 10-stegsprogram i att skapa en egen hållbarhetsplan för er scenkonstverksamhet.
Klicka på knappen för att komma till dokumentet “Hållbarhet”.
Ladda ned det lokalt på din dator.
Steg 1 och 2

Steg 3 – 4

Steg 5 – 6

Steg 7 – 8

Steg 9 – 10

Bonusvideo – tips och exempel

Vår huvudsakliga inspiration kommer från det upplägg som Bæredygtig Scenekunst NU presenterade för oss; Ett 10-stegsprogram för att ta fram en hållbarhetsplan för verksamheten. Programmet är uppdelade i delar där medverkandens svar på frågorna bildar grunden till hållbarhetsplanen. Inledningsvis gäller frågorna den berörda verksamheten med dess framgångar och utmaningar och går successivt vidare till mer och mer konkreta förändringsmoment/aktioner. Programmet är en guide som vecklar ut frågorna till att bli mer och mer detaljerade allteftersom (vilket ställer högre krav på den som använder den) och som också kommer ge mer klarhet för användaren längs vägen. Få inte panik! För den som är van att göra budget och skriva ansökningar bör detta inte vara alltför svårt. Det kluriga med att genomföra programmet utan att gå vår kurs är ens inre självkritiker. Vi rekommenderar därför att ni går ihop minst två (ur samma eller olika organisationer) och gör programmet tillsammans, som en bokcirkel! Ta 2–3 punkter per vecka där du först formulerar svaren själv. Gå sedan ihop med din kollega för att diskutera och justera dina svar utifrån den feedback och de nya idéer du fått. Efter en månad har ni sedan er hållbarhetspolicy! Tveka inte att höra av er till oss på ASSITEJ om ni vill ha rådgivning.