Seminarier och livestreamningar

ASSITEJ Sveriges seminariepunkt under Almedalen 2023.

Inspelat 2023-06-28 på Länsteatern Gotland.

Medverkande:Parisa Liljestrand (M), kulturminister, Amanda Lind (MP), ordförande, Riksdagens kulturutskott och Linus Sköld (S), ledamot, Riksdagens utbildningsutskott och och Emma Ahlström Köster (M), ledamot, Riksdagens kulturutskott. Samtalet leds av Michael Cocke, ordförande ASSITEJ och Niclas Malmcrona, verksamhetsledare ASSITEJ.

Samtal om internationella sammarbeten och utbyten inom scenkonst för barn och unga. Inspelat 2023-03-20 vid ASSITEJ Sveriges årsmöte.

Assitej Sverige berättar om sitt internationella arbete och presenterar internationella nätverk. Teater Pero och Zebradans delar med sig av sina erfarenheter. Kulturrådet och Konstnärsnämnden berättar om sina olika bidrag.

Ojämlik tillgång till scenkonst för barn och unga

 

Hur säkerställer vi att alla barn och unga i Sverige får uppleva scenkonst åtminstone en gång om året? Och hur kan vi arbeta för att stärka samverkan med skolan och möjligheterna för skolorna att vara mottagare av scenkonst för en ung publik?

Inspelat 2023-04-27

Svensk Scenkonsts Branschdagar, Norrköping 2023

In the framework of Young Swedstage we held a webinar about international touring with Swedish creators and producers and international festival directors, programmers, and practitioners.

We talked about what is topical, passable, taboo, and interesting in different countries, contexts, and traditions. What differs TYA in Sweden, Europe, America, or Africa? How do we ensure presence of the unexpected? What are our fellow programmers and festival directors looking for when programming festivals and venues?