Scenkonst på skoltid

 

– hur säkras skolpubliken en likvärdig tillgång till scenkonst?

 

Ett samtal med nationell och lokal bäring, torsdag 28 september 17:30-20:00, Backa Teater Göteborg.

 

Tidigare i år lanserade ASSITEJ Sverige rapporten Kom Scenkonst – en djupdykning i kommunal distribution av scenkonst till barn och unga i skolan. Syftet med rapporten, liksom fjolårets Spelar mindre roll?, var att bidra till lösningar för att säkra alla barns lika rätt till scenkonstupplevelser under skoltiden. I bägge rapporterna har nuläget undersökts i relation till uppsatta politiska mål.
Barn och unga är den enda målgrupp som särskilt lyfts i de nationella kulturpolitiska målen som stipulerar att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och rätt till kultur. Och i Skolverkets läroplan står det att kulturupplevelser ska vara en del av lärandet. Men rapporten Kom Scenkonst konstaterar att nuvarande distributionsformer av scenkonst till barn och unga i skolan inte säkerställer alla barn och ungas rätt till kultur.
Barnteaterakademin och ASSITEJ Sverige bjuder nu in till samtal om distributionen av scenkonst till barn och unga i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med representanter för kommun och region presenterar vi nuläget, och diskuterar glappen mellan mål och verklighet utifrån frågeställningarna: Hur säkrar vi barn och ungas likvärdiga tillgång till scenkonst under skoltid? Vilka skillnader finns det mellan olika kommuner och olika delar av landet? Vilka nya strategier behövs?

 

När: Torsdag 28 september 17:30-20:00
Var: Backa Teater, Lärdomsgatan 1c Göteborg
Hur: Vi bjuder på soppa. Föranmälan senast 22 sept till: info@barnteaterakademin.se

 

 

Varmt välkomna

 
 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *