Valet stundar och vi på ASSITEJ Sverige har tagit tempen på våra riksdagspartier. Hur högt upp på agendan står egentligen frågan om barn och ungas rätt till scenkonst? Läs de kulturpolitiska talespersonernas svar på våra frågor i vårt senaste nyhetsbrev!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *